Välkommen till min hemsida

Jag heter Lena Törning och är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Låt mig hjälpa er i specialpedagogiska frågor! 

Jag har mer än 25 års erfarenhet inom skolans värld, där jag som grundskollärare, specialpedagog, rektor och skolchef har tjänstgjort både inom kommunal och fristående verksamhet. Som rektor och specialpedagog har jag erfarenhet av både förskola och skola. Låt mig hjäpa dig och din skola med det ni känner er osäkra på. Jag har gedigen erfarenhet inom det specialpedagogiska fältet, både professionellt och privat efter mina 15 år som utbildad specialpedagog och är tryggt förankrad i lagar och förordningar. Min spetskompetens ligger inom NPF och särbegåvning och jag har även erfarenhet av barn och elever med skolvägransproblematik.  Mina pedagogiska utredningar håller hög kvalitet och är ett bra underlag för vidare utredning.

 


Tjänster riktade till förskola och skola

Handledning arbetslag

Här handleder jag utifrån de behov som finns i arbetslaget. Det kan vara utifrån enskilda individer eller gällande barngrupper/klasser. Jag kan också handleda arbetslag som inte fungerar och där det finns konflikter inom arbetslaget. 


Handledning och rådgivning till enskild pedagog
Samtalsstöd till pedagoger. Observation i klass med rekommendationer på lämpliga anpassningar för barnet/eleven eller i lärmiljön. Stöd vid svåra samtal med vårdnadshavare. 
Pedagogisk kartläggning och utredning
Jag hjälper er med att kartlägga och pedagogiskt utreda elever med olika typer av utmaningar t ex läs- och skrivsvårigheter, NPF, matematiksvårigheter, arbetsminne, kognitiv förmåga etc. Jag kan vara med vid upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram. 
Stöd till rektorer

Stöd kring elevhälsoarbetet och vid byggandet av en stark elevhälsa. Rådgivning kring komplicerade elevärenden. Stöd och råd vid svåra samtal med vårdnadshavare eller personal kring elevhälsofrågor. Stöd vid anmälan från Skolinspektionen. 

Tjänster riktade till vårdnadshavare

Samtalsstöd till vårdnadshavare och/eller barn/elev
Rådgivning vid fundering kring barn som är oroliga och ängsliga, skolvägrar, får utbrott, men också  gällande eventuella diagnoser, barn med hög begåvning etc.

Eller bara ett samtal som stöd för att diskutera en tuff situation som uppstått.

Pedagogisk utredning eller pedagogiskt stöd till barnet/eleven
Jag gör pedagogiska utredningar som enklare läs- och skrivutredningar eller mer omfattande pedagogiska utredningar.
Rådgivning och Coaching

Hjälp och stöd kring hemsituationen gällande läggtider, kostråd,  läxläsning, regler och rutiner för att underlätta vardagen etc. 

Råd och stöd vid kontakt med barnets skola

Ibland kan det vara svårt i kontakten med barnets skola och då kan jag ge råd och stöd inför samtalet. Jag kan också vara med i mötet med skolan om ni önskar det. 

Lite riktlinjer kring fakturering och betalning

Kontakta mig för ett kostnadsförslag:

lena@skolstod.se

 Företaget innehar F-skatt.
För förskolor och grundskolor gäller att vi börjar med ett kort avstämningssamtal där vi diskuterar uppdraget. Detta samtal är gratis. Jag skickar offert och sedan  tecknar vi ett avtal med överenskommet pris utifrån uppdragets utformning. Skolan faktueras sedan efter uppdragets avslutande eller löpande beroende på uppdragets karaktär. 
För vårdnadshavare som önskar handledning eller coachning gäller att vi börjar med ett kort samtal där vi diskuterar uppdraget och jag ger kostnadsförslag. Detta samtal är gratis. Före uppdraget påbörjas skall sedan den överenskomna summan swishas till företaget och sedan ringer jag upp på avtalad tid. Obs! I dessa fall gäller alltid förskottsbetalning. Vid längre uppdrag kan faktura diskuteras. 
Det finns även möjlighet att anlita mig på regelbunden basis, t ex som specialpedagog i elevhälsoteam. Då kommer vi överens om en fast månadskostnad för uppdraget och faktueringen sker månadsvis.
Då mitt företag är nystartat tjänstgör jag också som skolchef, rektor och specialpedagog på en för- och grundskola och därför är mina tider i nuläget begränsade. Om ni önskar andra tider än de som erbjuds så kan jag oftast lösa det. Skicka bara ett mail så kommer vi överens om en tid som passar. 
All kontakt med mig sker initialt via mail. Examensbevis lämnas på begäran. 

Naturbilderna ovan är tagna i Sandsjöbacka naturreservat av min dotter Lenita Törning. 

Mina utbildningar    Övriga utbildningar

    TVPS - Test för visuell perception 2008

    Adlers Dyskalkyliutbildning 2018